De Blauwe School

expert-coach voor hooggevoeligen

Wat biedt De Blauwe School?

Voor kinderen

Omdat ieder kind precies goed is zoals het van nature is, maar dit zo vaak niet (h)erkend wordt.

Voor ouders

Ben je die huil- en/of schreeuwbuien ook zo moe?

Voor kind- en opvoedprofessionals

Ja, ook jij hebt antennekinderen in je klas of je praktijk.

Antennekinderen, wat zijn dat?

Antennekinderen zien, ruiken, horen en voelen álles, al dan niet bewust. Door deze overdosis aan informatie loopt hun super secure verwerkingssysteem regelmatig vast, ze krijgen deze overdaad aan prikkels niet zo snel weggewerkt. Logisch natuurlijk, maar dat ziet de omgeving niet. De omgeving ziet het zogenaamde onaangepaste gedrag waarmee antennekinderen dit vastlopen proberen weg te werken. Ze kruipen weg in een hoekje of worden juist overdreven baldadig, ze huilen ‘om niets’ of gaan zichzelf juist overschreeuwen. Wat jij als opvoeder ook doet, het lijkt totaal geen effect te hebben. Of in het ergste geval, de zaak alleen maar te laten escaleren. En nu?

Ik help antennekinderen te ontdekken wie ze werkelijk zijn.

Mijn missie

Voor mij is het belangrijk dat kinderen geen ‘masker’ hoeven te dragen, dat ze weten dat er naar hen en hun behoeften gekeken en geluisterd wordt en dat er ook naar gehandeld wordt. Dat kinderen een stem hebben. Dat kinderen zich gerespecteerd voelen. Ik geloof oprecht dat dit nodig is om op te kunnen groeien tot een volwaardige en evenwichtige volwassene.

Mijn hart gaat daarbij speciaal uit naar het antennekind kind. Ik leer deze intuïtieve kinderen en hun ouders, maar ook aan leerkrachten en andere opvoedprofessionals wat het betekent om intuïtief te zijn. Dat het geen afwijking of aanstellerij is, zoals nog veel te vaak gedacht wordt, maar een heel mooie eigenschap waar veel voordelen uit te behalen zijn, als je maar even weet van de hoed en de rand.

Heb je vragen over wat ik doe?

Neem dan zeker even contact met mij op om te kijken hoe ik je verder kan helpen!